27 กุมภาพันธ์ 2562 ลำปางเข้มเผาป่าจับดำเนินคดีแล้ว 30 กว่าราย

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_331905/

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ระดมทุกมาตรการในการควบคุมและป้องกันไฟป่า มีการประกาศห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงนี้จนถึงเดือนเมษายน และสั่งการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มในการสำรวจพื้นที่ทางอากาศและเร่งเข้าไปดับไฟโดยเร็ว โดยจะจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง), หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่าที่ 3 ลำปาง, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ที่ ลป.14 (แม่ทะ) และศูนย์ส่งเสริมงานควบคุมไฟป่าภาคกลางเข้าไปปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 2 จุด โดยจะอาศัยยุทธวิธีการดับไฟป่าแบบผสมผสานทั้งทางภาคพื้นดิน และโปรยน้ำทางอากาศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครื่องบินของทางทหาร เพื่อนำมาไปโปรยใน 2 จุด สำคัญคือในเขตเมือง และอำเภอแม่เมาะ รวมไปถึงใช้มาตรการที่เข้มงวดกับผู้ที่เผาป่า ในส่วนของ13อำเภอของจังหวัดลำปางมีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว 30 กว่าราย ซึ่งจากมาตรการต่างๆน่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ ทำการจำกัดเขตพื้นที่การเกิดไฟป่าไว้ได้ ซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองลดลงตามไปด้วย